O autorze
Poseł na Sejm RP II kadencji. Przewodniczący Kongresu Budownictwa. Działacz społeczny. Honorowy sołtys Woli Karczewskiej

CO MAJĄ DO POWIEDZENIA KANDYDACI NA PREZYDENTA O DRAMATYCZNEJ SYTUACJI MIESZKANIOWEJ POLSKICH RODZIN?

Kongres wystąpił do kandydatów startujących w wyborach na Prezydenta z prośbą o wypowiedź na temat braku perspektyw mieszkaniowych dla młodych Polaków. Dotychczas stanowisko w tych sprawach zajął jedynie Bronisław Komorowski.

Od lat, na skutek błędnej polityki kolejnych rządów, pogarsza się sytuacja mieszkaniowa Polaków. Statystyki i ekspertyzy są bezlitosne:
- deficyt mieszkań utrzymuje się na poziomie ok 1,5 miliona mieszkań
(dokument rządowy z 2010 roku, druk nr 3725),
- według OECD Polska zajmuje przedostatnie miejsce wśród 24 krajów,
członków tej organizacji, w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych
(raport z 2013 roku),
- w Polsce 2,8 miliona młodych Polaków mieszka z rodzicami (prawie 45%
osób w grupie wiekowej 25-40 lat) gdy tymczasem w Europie odsetek ten
wynosi ok. 25% (Eurostat),
- w okresie ostatnich 25 lat, samorządy rozsprzedały bezkarnie ponad 1 milion
mieszkań komunalnych często za 1% ich rzeczywistej wartości przy
całkowitej bierności kolejnych rządów,
- NIK potwierdza, że pomimo ogromnych potrzeb, zasoby mieszkań będących
w gestii samorządów lokalnych dla najbiedniejszych rodzin ustawicznie się
kurczą, bez żadnego skutecznego przeciwdziałania ze strony kolejnych
rządów,
- w Polsce od lat niedostatecznie wspiera się budowę tanich mieszkań na
wynajem co dodatkowo ogranicza możliwości zdobycia dachu nad głową
(zajmujemy ciągle jedno z ostatnich miejsc w Europie pod względem ilości
mieszkań na wynajem w stosunku do ogółu mieszkań użytkowanych),
- według dwukrotnych bada CBOS zleconych w ostatnich latach przez Kongres
Budownictwa ok. 70% badanych Polaków uznaje brak perspektyw
mieszkaniowych za swój największy problem, a ponad 50% za główną
przyczynę problemów demograficznych i emigracji młodych Polaków,
- w okresie 25 minionych 25 lat na skutek nadmiernego upolitycznienia
procesów stanowienia prawa, sektorowe programy wspierani budownictwa
mieszkaniowego dla mniej zamożnych rodzin zostały wykonane zaledwie
w około 20%. Przykładowo - lekceważenie opinii eksperckich spowodowało,
że szeroko reklamowana ustawa Mieszkania dla Młodych już po roku jest
gruntownie nowelizowana.
Zdajemy sobie sprawę, że kwestie te nie leżą bezpośrednio w gestii Prezydenta, ale istnieje możliwość podejmowania inicjatyw ustawodawczych i organizowania konsultacji społecznych w wyniku których rząd może otrzymywać publiczne wsparcie Prezydenta w sprawach fundamentalnych dla poprawy sytuacji mieszkaniowej polskich rodzin. Zwracamy się do sztabów wyborczych kandydatów na Prezydenta RP o przedstawienie poglądów przyszłego Prezydenta w tych sprawach.
Przewodniczący Kongresu Budownictwa
Roman Nowicki

CBOS - BADANIA DOTYCZĄCE
PROBLEMÓW MIESZKANIOWYCH
(wykonane na zlecenie Kongresu Budownictwa)
„…Zdaniem ankietowanych jednym z głównych problemów polskich rodzin jest problem braku mieszkań i perspektyw na jego rozwiązanie, dostrzegany przez więcej niż połowę badanych i sytuujący się jako jeden z trzech najważniejszych obok bezrobocia i niskich zarobków. Powszechne jest też przekonanie o negatywnym wpływie sytuacji mieszkaniowej na przyrost naturalny w kraju, szczególnie eksponowane wśród respondentów w wieku 25 – 34 lat, których decyzje prokreacyjne dotyczą w największym stopniu. Odpowiedzialnością za brak skutecznego rozwiązywania problemów mieszkaniowych Polaków badani na ogół obarczają kolejne rządy w Polsce.
CBOS 2010 rok:
-prawie 50%Polaków uważało, że głównym problemem polskich rodzin jest
brak mieszkań i perspektyw na rozwiązanie tego problemu,
-ponad 70% Polaków uważało, że zła sytuacja mieszkaniowa jest główną
przyczyną kryzysu demograficznego.
CBOS 2013 rok:
-prawie 52,8%Polaków uważa, że głównym problemem
polskich rodzin jest brak mieszkań i perspektyw na
rozwiązanie tego problemu,
-około 73% Polaków uważa, że zła sytuacja mieszkaniowa
jest główną przyczyną kryzysu demograficznego.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...